Лазерен Медико-Дентален Център

 

Специализирана нежна дентална грижа за Вас и Вашето семейство

                                                  

Комплексно дентално лечение

Други дейности

Plasmolifting
Стволови клетки

 

Стволови клетки в денталната медицина

При нас екстракцията (изваждането на зъб) се извършва от обучени и сертифицирани дентални лекари от тъканна банка - „Биохеленика” .

Kакво представляват стволовите клетки?
Стволовите клетки са първични клетки в човешкия организъм, които при подходящи условия могат да се преобразуват във всички типове клетки - сърдечни, мускулни, чернодробни, костни и др. Те съществуват в ограничен брой и във възрастния организъм (например в костния мозък и нервната система). Стволовите клетки днес се използват за регенерация на кръвта, при различни автоимунни, костни и кожни заболявания, за регенерация на миокарда след прекаран инфаркт, за регенерация на нервна тъкан след нараняване и за възстановяване на органи като черен дроб, бъбреци и панкреас. Стволовите клетки също така вече са използвани за създаване на органи като сърдечни клапи, трахея и пикочен мехур. Те участват и при експериментални изследвания за терапия на: болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон и диабет.

За какво можем да ги използваме? 
Съществуващи стволови клетки има в пулпата на млечни и постоянни зъби. Те могат да се използват и от родителите на детето, но при условие, че има потвърдена тъканна съвместимост. В момента над 80 различни вида болести могат да бъдат лекувани благодарение на съхранението на стволови клетки. Тяхното широко приложение нараства с всеки изминал ден. Индикациите на които следва да отговаря постоянен зъб за целите на извличане и съхранение на мезенхимни стволови клетки са следните:
-Молар или екстрахиран по ортодонтски показания
-Здрав
-Без кариозни нарушения
-Със здрав пародонт
Основното приложение е в областта на регенеративната и денталната медицина.
Изолираните стволови  клетки се съхраняват за период от 20 години, в условията на течен азот, при което те запазват своята жизненост, могат да бъдат размножени и използвани за бъдещо лечение.

Екстрахирането (изваждането) на детски зъби се извършва в комбинация с помощта на лазер, което осигурява максимална стерилизация на взетият материал.

За нас

Страхувате ли се от непознатото.... от неизвестното....? Тази истина е стара колкото човечеството.

още

       "Дентал Клиник и Рейки - Лазерен Медико-Дентален Център"